31 51 23 33

info@privatklinikh.dk

Besøg Facebook

Privatklinik Hørsholm er akkrediteret i nov. 2015 af den landsdækkende offentlige kvalitetsorganisation IKAS efter standarderne for speciallægepraksis og sygehuse i Den danske Kvalitetsmodel (DDKM). Se også : www.ikas.dk

 

HVAD BETYDER DET FOR DIG SOM PATIENT?

  • At du altid kan regne med, at vi lever op til de højeste kvalitetskrav i vores patientbehandling, herunder hygiejne og sikkerhed
  • At klinikken deltager aktivt i løbende kvalitetsforbedringer og efteruddannelse
  • At din personlige integritet er beskyttet som patient i klinikken

 

DE NYE EU-REGLER (GDPR), SOM TRÅDTE I KRAFT I MAJ 2018 HAR MEDFØRT VISSE STRAMNINGER I REGLERNE FOR UDVEKSLING AF PERSONFØLSOMME DATA, HERUNDER PATIENTJOURNALER. LÆS MERE HEROM UNDER PUNKTET PERSONDATA.

 

  

KORT VENTETID, PERSONLIG BETJENING OG GOD INFORMATION

Få en grundig undersøgelse og forklaring, så du er fuldt orienteret om din situation

VI HAR NOK DE GLADESTE PATIENTER

, 2970 Hørsholm