31 51 23 33

info@privatklinikh.dk

Besøg Facebook

PRIVATKLINIK HØRSHOLMS HÅNDTERING AF PERSONDATA

I øjenklinikken følger vi naturligvis reglerne i EU’s GDPR, hvilket betyder, at dine personfølsomme data knyttet til din journal er sikrede imod hacking, uautoriseret deling og anden misbrug. Al vores journalføring foregår elektronisk.

Journaloplysninger videregives kun til andre sundhedsaktører (egen læge, speciallæge eller hospitalsafdeling) med dit udtrykkelige samtykke. Dette samtykke giver du os skriftligt første gang du besøger klinikken. Der sendes kun gennem det krypterede sundhedsdatanet EDIFACT eller via en krypteret e-mail adresse.

Du har til enhver tid ret til at få en kopi af alle de data om dig, som vi ligger inde med, men man kan ikke forlange at få sin journal slettet, da vi iflg. sundhedsloven skal opbevare patientjournaler i 10 år. Journalkopi kan udleveres som et papirprint eller som en PDF-fil på en USB-nøgle, som du selv kommer med.

KORT VENTETID, PERSONLIG BETJENING OG GOD INFORMATION

Få en grundig undersøgelse og forklaring, så du er fuldt orienteret om din situation

VI HAR NOK DE GLADESTE PATIENTER

, 2970 Hørsholm